Visa THỔ NHĨ KỲ

Đánh giá

HỒ SƠ XIN VISA BAO GỒM:

  1. Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng.
  2. 2 ảnh 4×6 nền trắng.
  3. Thư mời gốc từ đối tác bên Thỗ Nhĩ Kỳ. Thư mời phải được gửi bản Fax từ đối tác vào ĐSQ trước khi nộp hồ sơ.
  4. Hợp đồng lao động + Quyết định cử đi công tác.
  5. Chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.
  6. Sao kê tài khoản của cá nhân hoặc của công ty 3 tháng gần nhất.
Liên hệ

VISA liên quan